Rekisteri- ja tietosuojaseloste GDPR  

 (General Data Protection Regulation)

 

Tämä on Finn Texomer oy:n  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Finn Texomer oy, Ojutjärventie 309 62200 Kauhava

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Merja Hartikainen, hartikainen@texomer.com, 06-4341760

 

  1. Rekisterin nimi

Finn Texomer oy:n asiakasrekisteri

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Sukunimi, Etunimi, mahdollinen syntymäaika, mahdollinen y-tunnus, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Puhelin/Matkapuhelinnumero, Sähköpostiosoite, Asiakasryhmä ja sen alaluokitus, Oletusmaksutapa, tilaushistoria mahdollisine toimitus- ja laskutusosoitetietoineen.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan tai asiakkaan itse syöttämät tiedot verkkokaupassa.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin seuraavissa tapauksissa: luottoyhtiölle mahdollista luottopäätöstä tehtäessä, osoitetietojen luovutus logistiikkayhtiölle pakettikorttien tuottamiseksi, postille mahdollisissa hinnaston suorapostituksissa, Arvato Finance Oy:lle tarvittavat tiedot laskutuksessa tai mahdollisissa perintäasioissa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterit sijaitsevat datakeskuksessa sijaitsevilla palvelimilla. Sekä verkkokaupan että asiakasrekisterin käyttöön tunnistaudutaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Asiakasrekisteriä käyttävät vain ne käyttäjät, jotka käsittelevät asiakastilauksia. Palvelimet on suojattu palomuurein ja yhteydet tapahtuvat suojattuina istuntoina.

Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Vain olennaiset tiedot kerätään.  Käsiteltävien henkilötietojen tulee pyrkiä olemaan paikkansapitäviä, virheettömiä ja viivytyksettä päivitetään tiedot oikeiksi. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Evästeiden käyttö

Texomer.com käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Voit hylätä evästeet selaimesi asetuksista niin, että selain ei salli niiden tallentamista. Huomaathan, että Texomerin verkkosivuston toiminnot eivät toimi enää yhtä hyvin, jos rajoitat evästeiden käyttöä.